Regelgeving en wetgeving

Bij de productie van cosmetica komt veel wet- en regelgeving om de hoek kijken…

Het op de markt brengen van cosmetica kan niet zomaar plaatsvinden, dit is aan strenge regels gebonden die in de Europese Cosmeticaverordening zijn vastgelegd.
De Cosmeticaverordening stelt als primaire eis: “Cosmetische producten mogen de gezondheid van de mens niet schaden wanneer zij onder normale of redelijkerwijze te voorziene gebruiksvoorwaarden worden aangewend”.

De Europese Cosmeticaverordening bestaat uit complex geheel van artikelen en annexen waarin de eisen voor het op de markt brengen van cosmetica zijn vastgelegd. Pijlers van de Cosmeticaverordening zijn o.a. Productinformatie, Productveiligheid, Notificatie, Etikettering, Inventaris Cosmetica ingrediënten (INCI) en GMP 

De toezicht op cosmetica valt onder de autoriteit van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De NVWA houdt de veiligheid van consumentenproducten nauwlettend in de gaten. Daarnaast controleert zij de naleving van de Cosmeticaverordening.

Binnen Rapide Private Label Cosmetics hebben wij een team van zeer bekwame medewerkers die deze specialistische kennis bezitten om uw Private Label product volgens alle vastgestelde wetten en eisen op de markt te kunnen brengen.

Wij kunnen u ook hierin volledig van dienst zijn!